Skip to main content

Autistické centrum Andreas

Autistické centrum Andreas® n.o. je mimovládní organizace s celoslovenskou působností, založena v roce 2001 za účelem poskytování obecně-prospěšných služeb v oblasti sociální pomoci a humanitární starostlivosti výhradně u populace s poruchou autistického spektra.

Místnost pro senzorickou integraci

Místnost umožňuje dítěti volný pohyb, běhání, lezení, skákání, houpání a další činnosti důležité pro jeho zdravý vývin. Klienti, kterých vývin neprobíhá obvyklým způsobem, potřebují podporu v činnostech, jimž u zdravých lidí nemusíme věnovat speciální pozornost. Dobrodružná místnost je plná materiálů a pomůcek, které podněcují aktivitu klienta, motivují ho k tomu, aby si vyhledal činnosti, které potřebuje pro svůj rozvoj. Jednou z oblastí, která bývá u klientů s autismem narušena, je také schopnost senzorické integrace. Je to funkce mozku, která člověku umožňuje spojovat informace přicházející z jednotlivých smyslových systémů do smysluplného celku, na základě kterého dokáže přiměřeně konat. Například podněty přicházející prostřednictvím zraku se musí propojit s informacemi o poloze vlastního těla, aby člověk dokázal vykročit správným směrem a neupadnout. Hrová dobrodružná místnost nabízí možnost podporovat propojování zrakového a sluchového systému se systémem vestibulárním (informuje o poloze těla), kinestetickým (informuje o pohybu těla), proprioceptivním (dodává informace zevnitř těla) a taktilním (hmatovým).

Vybavení místnosti

 • jednobodová houpačka
 • dvoubodová houpací plachta
 • čtyřbodová houpací deska
 • měkké schody
 • měkké kostky
 • suchý bazén
 • kužel
 • kladina
 • tunel
 • válec
 • gymnastické míče
 • měkká nafukovačka
 • masážní polokoule
 • žebřiny
 • uzavíratelné vajíčko
 • pojazdní deska

Klienti

Děti, dospívající a mladí dospělí s poruchou autistického spektra.

Využívaní místnosti

 • houpačky – jednobodová (dítě se v ní může zakroutit, odkroutit nebo houpat), dvoubodová houpací plachta, čtyřbodová houpací deska – umožňují pohyby těla různými směry a aktivují kinesteticko-vestibulární systém
 • měkké schody, kostky a suchý bazén – kromě rozvoje hrubé motoriky a koordinace pohybů slouží i na podporu vnímání vlastního těla a aktivují proprioceptivní systém. Některé děti potřebují silné podněty, které si mohou v bezpečném prostředí měkkých kostek zabezpečit. Padání a házení se na žíněnky jim dodává chybějící impulzy.
 • kužel – otáčení v kuželu pomocí přenášení váhy vlastního těla aktivuje krystalky vnitřního ucha, které jsou součástí vestibulárního systému; tohle cvičení, podobně jako jiná cvičení (obsahující pohyb), je dobré spojit také se zvukovou stimulací, třeba se zpíváním písničky nebo hovořením říkanky. V mozku dítěte se tak propojují mnohé podněty: zvukový, měnící se zorné pole, vestibulárně-kinestetické podněty.
 • lavička = kladina – procházení po kladině rozvíjí koordinaci pohybů, podporuje vestibulárně-kinestetický systém
 • další: tunel, válec, gymnastické míče, měkká nafukovačka, masážní polokoule, po kterých se dá kráčet, překračování vodorovných překážek, lezení na žebřiny, ježdění na skateboardu ve stoji, v sedu, v lehu, uzavíratelné vajíčko, do kterého se dítě může skrýt, balony, míče, podložky, atd.

Kontakt

Lucia Gvozdjáková – projektový manažer
E-mail: gvozdjakova@andreas.sk 
Více informácií najdete na www.andreas.sk.

Galerie s fotkama