Skip to main content

SI Komunita

Škola vzdělává žáky s mentálním postižením, s mentálním a vícenásobným postižením a žáky s autismem. V rámci edukačního procesu jsou žákům poskytovány i další formy podpory jako logopedie, Snoezelen, canisterapie.

V místnostech jsou vedeny individuální i skupinové pobyty, snažíme se rovněž zapojovat členy rodiny. Snoezelen využíváme s cílem stimulovat smysly, zlepšovat komunikaci, kognitivní dovednosti, interakci s prostředím, zvyšovat spontánnost, posílit koncentraci a představivost, prohloubit vztahy, navodit stav relaxace a snížit míru agresivního a autoagresivního chování. Připravujeme pravidelné programy pro školy, které jsou již přímo zaměřené na poruchy chování, učení (ADHD, DYS), adaptační pobyty, začleňování do kolektivu. Vždy komunikujeme s pedagogem a školním psychologem a nastavujeme přesný program pro danou skupinu. Z každého programu je veden výstup, který je s pedagogem i psychologem konzultován a následně se domlouváme na dalším postupu a práci ve Snoezelen. Místnosti využíváme rovněž na bazální stimulaci, terapii senzorické integrace, aromaterapii a muzikoterapii.

None found.