Skip to main content

3lobit +

Pracovní integrace

 

vector-smart-object

 

Jsme organizací, která staví na svých lidech. Kromě běžných pracovníků jsou mezi námi mimořádně nadaní lidé s poruchou autistického spektra. Vytváříme podmínky k tomu, aby se mohla plně projevit jejich jedinečnost a talent. Právě ty jsou zárukou kvality naší práce a vaší spokojenosti.

Schopnosti osob s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem jsou přes jejich vysokou inteligenci často podceňovány, pravdou však je, že dokáží velmi dobře prosperovat v organizovaném a strukturovaném prostředí za přítomnosti vhodné asistence a supervize. Díky smyslu pro detail, spolehlivosti a přesnosti, s jakou umí provést pracovní zadání, podávají při pečlivě vybraných pracovních úkolech často lepší výkon než běžní pracovníci.

V souladu s posláním naší organizace nabízíme a stejně vyhledáváme pro lidi s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem vhodné možnosti pracovního uplatnění.

 

Terapeutické služby

 

eeg

 

EEG – Biofeedback
Pro děti, dospívající a dospělé nabízíme pod vedením zkušeného terapeuta MUDr. Dušana Alakšu metodu EEG-biofeedback, prostřednictvím nějž hravým a poutavým způsobem trénujeme pozornost, soustředění a sebeovládání. Trénink vede i ke zlepšení intelektových výkonů a dobré výsledky dosahuje rovněž u vývojových poruch řeči a specifických poruch učení. EEG-biofeedback je vhodný zejména pro osoby s ADD/ADHD, poruchami autistického spektra, epilepsií nebo poruchami spánku.Při EEG-biofeedback klient sleduje počítačový program a zároveň mu speciální elektrody umístěny na hlavě měří frekvenci mozkových vln. Podle naměřených hodnot a terapeutem nastavených parametrů počítačový program upravuje vizuální i zvukové signály, čím u klienta dochází k “sebe-učení” prostřednictvím biologické zpětné vazby.V případě zájmu prosím kontaktujte našeho terapeuta:MUDr. Dušan Alakša: +421 948 808 050, adresa pracoviště: Dobšinského 14, Bratislava

 

srdcet

 

Analýza variability srdcové frekvence (HRV)

Pod vedením MUDr. Dušana Alakšu vám nabízíme odborné vyšetření pro získání cenných informací o vašem aktuálním zdravotním stavu prostřednictvím měření variability srdcové frekvence (HRV). Na základě analýzy HRV Vám nestanovíme diagnózu v běžném smyslu slova, ale posoudíme míru zátěže (fyzické nebo psychické), které jste vystaven/a včetně posouzení funkční kapacity vašeho organismu zvládat stres. Pod stresem přitom nemyslíme jen psychické vypětí, ale všechny negativní vlivy narušující vnitřní rovnováhu v organismu vyplývající z poruch v činnosti důležitých orgánů, negativních vlivů životního prostředí, nepřiměřené fyzické zátěže a podobně.

 

Jelikož výsledky měření poukazují na riziko rozvoje onemocnění ještě před manifestováním příznaků, mohou významně pomoct v prevenci rozvoje civilizačních chorob (například arteriální hypertenze, ischemická choroba srdce, cukrovka), úzkostných a psychosomatických poruch. U těch z vás, kteří již mají rozvinuty zdravotní těžkosti můžeme na základě analýzy HRV posoudit, jak se dokáže vás organismus s onemocněním vypořádat a nakolik úspěšná je léčba, kterou podstupujete.

 

Pro koho je vhodné absolvovat vyšetření HRV?

  • pro každého, kdo má zájem dovědět se cenné informace o svém aktuálním zdravotním stavu,
  • pro dospělé i pro děti, pro zdravé lidi, ale i pro lidi s diagnostikovanými onemocněními,
  • pro lidi vystavené dlouhodobé psychické nebo fyzické zátěži.

 

V případě zájmu prosím kontaktujte našeho terapeuta:

MUDr. Dušan Alakša: +421 948 808 050, adresa pracoviště: Dobšinského 14, Bratislava

 Volnočasové centrum

Ve spolupráci se Speciální základní školou Žehrianska 9 v Bratislavě-Petržalce vedeme od roku 2008 s finančním příspěvkem neinvestičního fondu Rainman odpolední kroužkové aktivity pro žáky z autistických tříd. Ve škole jsme vybavili volnočasové centrum, kde se speciální pedagogové s dětmi věnují arteterapii, muzikoterapii nebo nácviku samoobslužných zručností jako jsou sebeobsluha, práce v domácnosti a v kuchyňce. Centrum slouží rovněž na různé rekreační a pohybové aktivity, práci na počítači, skupinové hry a rozvoj sociálních zručností.

 

 

Součástí volnočasového centra je také interiérová tělocvična a exteriérové hřiště, na jejichž vybudování přispěly: Nadace Pontis, Nadace Intenda, Nadace Orange, Fond GSK firmy GlaxoSmithKline, Nadace Slovenské spořitelny a firma Transpetrol.

Denní prázdninové tábory

Každoročně v čase letních prázdnin organizujeme v několika týdenních turnusech denní prázdninové tábory s rekreačním a terapeutickým programem. Jsou určeny žákům s poruchou autistického spektra ze Speciální základní školy Žehrianska 9 v Bratislavě-Petržalce. V táboře na děti čekají výlety do přírody, prohlídka zajímavých historických lokalit, jízda na koních nebo canisterapie. Dětem s autismem program poskytuje potřebnou strukturu dne a zároveň možnost trávit volný čas smysluplnou, rozvíjející aktivitou. Tábory pomáhají i rodičům, kteří díky nim získají možnost odpočinout si od nelehké péče o dítě s handicapem. V roce 2011 podpořila letní prázdninové tábory prostřednictvím svého grantového programu i Nadace VÚB.