Skip to main content
lektorPůsobí jako pedagog ve třídě pro žáky s autismem v kombinaci s mentálním postižením

MARTINA MAGOVÁ

Vystudovala studijní obor speciální pedagogika pro učitele na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2012). V Ružomberku na Katolické univerzitě ukončila rigorózní řízení (2013) v oboru Speciální pedagogika. Doktorandské studium absolvovala na Masarykově univerzitě v oboru Speciální pedagogika v roce 2016. V rámci praxe působila od roku 2014 do roku 2015 na pozici asistenta učitele ve třídě pro žáky s autismem na Speciální základní škole v Ružomberku a od roku 2015 ve třídě pro žáky s autismem v kombinaci s mentálním postižením. Odborně se profiluje na oblast specifických vývojových poruch učení a na problematiku osob s pervazivními vývojovými poruchami. Od roku 2012 až dosud působí na akademické půdě, nejprve jako asistent a nyní jako odborný asistent na Pedagogické fakultě KU v Ružomberku, na Katedře pedagogiky a speciální pedagogiky.