Skip to main content

WEBINÁŘ: Kouzlo smyslové stimulace nejen ve Snoezelen

Dvouhodinový webinář na téma smyslové stimulace: význam, specifika, náměty pro praxi.

Přihláška na školení

Název webináře:

Kouzlo smyslové stimulace nejen ve Snoezelen

Forma webináře:

Webinář se uskuteční on-line na platformě ZOOM (instrukce k jeho instalaci v případě potřeby zašleme).

Webinář se uskuteční 4.4.2023 v čase 13:00 – 15:00.

Pro koho je webinář určen:

Webinář je určen pedagogickým a odborným zaměstnancům školních zařízení, jiným pracovníkům pomáhajících profesí, případně dalším zájemcům z řad rodičů a veřejnosti.

Obsahová náplň webináře:

– síla smyslů při rozvoji kognitivních funkcí (paměti, pozornosti, rozhodování) a osobnostním rozvoji,

– způsob práce a nastavení podmínek, aby jednoduché činnosti měly co největší dopad na rozvoj,

– náměty činností, využití pomůcek pro zapojení jednotlivých smyslů,

– specifika práce s cílovými skupinami ADHD, PAS atd.,

– prostor na diskuzi, dotazy.

Akreditace: 

Webinář není akreditován, účastník obdrží na vyžádání Potvrzení o účasti (elektronickou formou).

Cena webináře: 625 CZK (poplatek se hradí předem)

Přihlášení se: prosím, vyplňte online přihlášku. V případě otázek ohledně organizace nás kontaktujte na telefonním čísle +421 903 674 451 nebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk.

Pro více informací k obsahové a odborné stránce webináře kontaktujte paní lektorku Dagmar Mega na telefonním čísle + 420 605 273 426 nebo na dagmar.mega@3lobit.sk

Maximální počet účastníků: 20 (minimální počet účastníků: 8)

* * * * *

Webinář vede: Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu se věnuje od roku 2009, kdy postupně v její mateřské organizaci – Akropolis v Uherském Hradišti – vznikl komplex tří Snoezelen místností, kde vede programy pro osoby s postižením, jakož i běžnou populaci – rodiče s dětmi, skupiny dětí z mateřských i základních škol i seniory. Zkušenosti získala převážně ve Velké Británii na odborných stážích a dalších konferencích a workshopech. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, působí jako lektor, poradce a metodik v oblasti smyslového vnímání, rozvoje kognitivních funkcí, inkluze a soft skills. Při terapeutické práci vychází z principů adleriánskej psychologie. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – obor filozofie a germanistika s doplněním pedagogického minima pro výuku němčiny a základů společenských věd.


Úhrada školení/webináře

Cena školení/webináře se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany 3lobit, o.z. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum školení/webináře a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.

Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání školení/webináře, vracíme 100% účastnického poplatku.

Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře méně než 7 dní před datem konání školení/webináře, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na jeho/její místo nastoupí jeden z dalších zájemců z čekací listiny, jinak účastnický poplatek nevracíme. Zájemce (a jeho/její platbu) je však možné přesunout do v pořadí následujícího školení/webináře v případě, že je k dispozici volné místo.