Skip to main content

WEBINÁŘ: DIRFloortime® u dětí s autismem

Dvouhodinový webinář seznamující s DIRFloortime® – na vztahu a hře založenou podporou dítěte s autismem nebo jeho projevy.

Přihláška na školení

Název webináře:

Na vztahu a hře založená podpora dítěte s autismem nebo v riziku autismu – seznámení se s DIRFloortime®

Forma webináře:

Webinář se uskuteční on-line na platformě ZOOM (instrukce k jeho instalaci v případě potřeby zašleme).

Webinář se uskuteční: 17.10.2023 v čase 17:00 – 19:00.

Pro koho je webinář určen:

Webinář je určen pedagogickým a odborným zaměstnancům školních zařízení, rodičům a dalším pracovníkům pomáhajících profesí, případně jiným záujemcům o danou problematiku.

Obsahová náplň webináře:

Na webináři sa dozvíte

  • o významu vztahu pro učení a vývoj dítěte s PAS,
  • o možnostech, jak přistoupit i k dítěti, které je těžko dosažitelné a nespolupracuje,
  • o základních principech DIRFloortime®,
  • o hře v DIRFloortime®,
  • a zůstane prostor na diskuzi, dotazy.

Akreditace: 

Webinář není akreditován, účastník obdrží na vyžádání Potvrzení o účasti (elektronickou formou).

Cena webináře: 625 CZK (poplatek se hradí předem)

Přihlášení se: prosím, vyplňte přihlášku. V případě otázek ohledně organizace nás kontaktujte na telefonním čísle +421 903 674 451 nebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk.

Pro více informací k obsahové a odborné stránce webináře kontaktujte paní lektorku Janu Hrčovou na telefonním čísle +421 944 565 068 nebo na hrcova@3lobit.sk.

Maximální počet účastníků: 20 (minimální počet účastníků: 8)

* * * * *

Školení vedePaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držitelka základního certifikátu DIRFloortime®, držitelka mezinárodního certifikátu Snoezelen – Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse

Působí na Spojené škole (ŠZŠ) v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s vícenásobným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a vícenásobným postižením a možnostem využívání Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odbornou garantkou vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).


Úhrada školení/webináře

Cena školení/webináře se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany 3lobit, o.z. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum školení/webináře a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.

Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání školení/webináře, vracíme 100% účastnického poplatku.

Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře méně než 7 dní před datem konání školení/webináře, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na jeho/její místo nastoupí jeden z dalších zájemců z čekací listiny, jinak účastnický poplatek nevracíme. Zájemce (a jeho/její platbu) je však možné přesunout do v pořadí následujícího školení/webináře v případě, že je k dispozici volné místo.