Skip to main content

WEBINÁŘ: Adaptabilita u žáků s autismem

Dvouhodinový webinář zaměřený na nastavení vzdělávacího prostředí pro žáky s poruchou autistického spektra.

Přihláška na školení

Název webináře:

Problémy s adaptabilitou ve vzdělávání žáků s PAS

Forma webináře:

Webinář se uskuteční on-line na platformě ZOOM (instrukce k jeho instalaci v případě potřeby zašleme).

Webinář se uskuteční: 23.11.2023 v čase 17:00 – 19:00.

Pro koho je webinář určen:

Webinář je určen pedagogickým a odborným zaměstnancům školních zařízení, rodičům a dalším pracovníkům pomáhajících profesí, případně jiným záujemcům o danou problematiku.

Obsahová náplň webináře:

Webinář se zaměřuje na: 
– nastavení správných podmínek ve vzdělávání žáků směrem k jejich adaptabilitě, 
– eliminaci problémového chování pomocí vizuálních pomůcek, 
– strategie používané dětmi s PAS při zvládání změn ve vzdělávacím procesu, 
– příklady názorných pomůcek, které pomáhají žákům s PAS s problémy v oblasti adaptability, 
prostor pro diskusi, otázky.

Akreditace: 

Webinář není akreditován, účastník obdrží na vyžádání Potvrzení o účasti (elektronickou formou).

Cena webináře: 625 CZK (poplatek se hradí předem)

Přihlášení se: prosím, vyplňte přihlášku. V případě otázek ohledně organizace nás kontaktujte na telefonním čísle +421 903 674 451 nebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk.

Pro více informací k obsahové a odborné stránce webináře kontaktujte paní lektorku Janu Hrčovou na telefonním čísle +421 944 565 068 nebo na hrcova@3lobit.sk.

Maximální počet účastníků: 20 (minimální počet účastníků: 8)

* * * * *

Školení vede: PaedDr. Martina Magová, Ph.D.

Vystudovala obor Speciální pedagogika pro učitele na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2012). V Ružomberku na Katolické univerzitě absolvovala rigorózní řízení (2013) v oboru Speciální pedagogika. V roce 2016 ukončila doktorské studium na Masarykově univerzitě v oboru Speciální pedagogika. V rámci praxe pracovala v letech 2014-2015 jako asistentka pedagoga ve třídě pro žáky s autismem na Speciální základní škole v Ružomberku a od roku 2015 působí na této škole jako učitelka ve třídě pro žáky s autismem v kombinaci s mentálním postižením. Specializovala se na oblast specifických vývojových poruch učení a na problematiku osob s pervazivními vývojovými poruchami. Od roku 2012 až dosud působí na akademické půdě, nejprve jako asistent a nyní jako odborný asistent na Pedagogické fakultě KU v Ružomberku, na katedře pedagogiky a speciální pedagogiky.


Úhrada školení/webináře

Cena školení/webináře se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany 3lobit, o.z. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum školení/webináře a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.

Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání školení/webináře, vracíme 100% účastnického poplatku.

Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře méně než 7 dní před datem konání školení/webináře, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na jeho/její místo nastoupí jeden z dalších zájemců z čekací listiny, jinak účastnický poplatek nevracíme. Zájemce (a jeho/její platbu) je však možné přesunout do v pořadí následujícího školení/webináře v případě, že je k dispozici volné místo.