Skip to main content
Jana Strasilova
lektorOd roku 1995 pracuje v DSS Sibírka s klienty s těžkým stupněm vícenásobného postižení jako vychovatel-terapeut. V rámci své...

Mgr. Jana Strašilová

lektor

Od roku 1995 pracuje v DSS Sibírka s klienty s těžkým stupněm vícenásobného postižení jako vychovatel-terapeut. V rámci své přímé výchovně-terapeutické činnosti se zaměřuje na rozvoj dovedností klientů v oblastech sebeobsluhy, komunikace, motoriky, poznávacích procesů a podporu sociálního vývinu při respektování jejich individuality. Pracuje s konceptem bazální stimulace, s prvky a metodikami muzikoterapie a využívá stimulační potenciál Snoezelen prostředí v různých variacích – hravá, tmavá a bílá místnost. Také se spolupodílí na průběžné vývojové speciálně-léčebně-pedagogické diagnostice a vypracovává individuální stimulační programy pro jednotlivé klienty.

Občianske združenie 3lobit+421 915 727 022