Skip to main content

SNOEZELEN 2 – SPECIFIKA PRÁCE V MULTISMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ (SNOEZELEN) – SNOEZELEN V PRAXI

Na školení získáte poznatky a zručnosti ve využívání jednotlivých prvků a komponentů v multisenzorické místnosti.

Přihláška na školení

Název školení:

Specifika práce v multismyslovém prostředí (Snoezelen) – Snoezelen v praxi

 

Termín školení: 7. – 8.3.2019

Rozsah školení: 16 hodin

Místo školení: Praha

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Sulická, Sulická 48, Praha, mapa

 

Pro koho je školení určeno:

Dvoudenní školení je určeno pedagogickým a odborným zaměstnancům školních zařízení, zaměstnancům zařízení sociálních služeb, jiným pracovníkům pomáhajících profesí, případně dalším zájemcům. Je určeno zájemcům, kteří již absolvovali úvodní školení „Úvod do práce v multismyslovém prostředí“, případně jiné uvodní školení k dané problematice. 

Obsahová náplň školení:

Kurz je zaměřen na prohloubení teoretických znalostí a osvojení si praktických dovedností potřebných pro využívání multisenzorického prostředí (Snoezelen) s různými cílovými skupinami. Účastník získá praktické dovednosti potřebné pro organizační a obsahovou přípravu hodiny v MSP (Snoezelen jednotky), o diagnostickém potenciálu MSP a řešení různých problémových situací. Uvedený kurz pomůže k plnému využití MSP i k cílené podpoře uživatele (dítěte/žáka/klienta): intervenci, terapii, pedagogické podpoře, cílené relaxaci, výchovné činnosti nebo volnočasové aktivitě.

 

Akreditace: 

Kurz má akreditaci MPSV ČR. Pro zájemce ze školních zařízení školení není akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvědčení.

Cena školení: 4 050 CZK (poplatek se hradí předem)

V ceně školení je započítané občerstvení a materiály ze školení. Celé školení probíhá v multisenzorické místnosti v malé skupině, což umožňuje vyšší míru interaktivity ve skupině a možnosti diskuse, a zejména neobyčejný zážitek z multisenzorického prostředí. Oběd si hradí účastník sám.

 

 

Přihlášení se: prosím, vyplňte online přihlášku. V případě otázek ohledně organizace nebo obsahu školení nás kontaktujte na telefonním čísle +420 722 303 705 nebo na hrcova@3lobit.sk. 

Maximální počet účastníků: 10 (minimální počet účastníků: 6)

* * * * *

Školení vede: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držitelka mezinárodního certifikátu Snoezelen – Mezinárodní doplňková kvalifikace Snoezelen ISNA-mse

Působí na Spojené škole (ŠZŠ) v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem a žáky s vícenásobným postižením a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání jednotlivců s mentálním a vícenásobným postižením a možnostem využívání Snoezelenu u různých cílových skupin. Je odbornou garantkou vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).

 

Cena školení se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany 3lobit, o. z. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum školení a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.