Skip to main content

SNOEZELEN 3 – ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP SNOEZELEN A NÁCVIK TECHNIK

Praktický zážitkový kurz navazuje na  Snoezelen I a II, rozšiřuje také Snoezelen III – strukturované jednotky. Jeho cílem je upevnit znalosti z předchozích kurzů, zažít si a lépe osvojit dovednosti při práci s klienty v multisenzorickém prostředí.

Přihláška na školení

Název školení:

Zážitkový workshop Snoezelen a nácvik technik

POZNÁMKA: Tento kurz nabízíme pouze prezenční formou.

Termín školení: 2.6.2021

Čas školení: vždy od 9:00 do 17:00 s půlhodinovou přestávkou na oběd

Místo školení: Praha

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Sulická, Sulická 48, Praha, mapa

Pro koho je školení určeno:

Toto dvoudenní školení je určeno pedagogickým a odborným zaměstnancům školních zařízení, zaměstnancům zařízení sociálních služeb, jiným pracovníkům pomáhajících profesí, případně dalším zájemcům.

Podmínky účasti na školení:

Absolvování úvodního školení “Úvod do práce v multismyslovém prostředí” a praktického školení “Specifika práce v multismyslovém prostředí – Snoezelen v praxi”, případně jiné ekvivaletní školení k dané problematice.

Obsahová náplň školení:

Praktický zážitkový kurz navazuje na  Snoezelen I a II, rozšiřuje také Snoezelen III – strukturované jednotky. Jeho cílem je upevnit znalosti z předchozích kurzů, zažít si a lépe osvojit dovednosti při práci s klienty v multisenzorickém prostředí. Je zaměřen na rozšíření dovedností k vedení klienta při aktivitách snoezelenu, budou představeny pomůcky pro rozvoj smyslů, účastníci si je vyzkouší a budou mít možnost nácviku vedení aktivity ve Snoezelen ve skupinkách, které utvoříme. Následně proběhne vzájemná zpětná vazba a komentáře k dalším variantám provedení pro různé cílové skupiny. Závěrem proběhne zážitková relaxační Snoezelen jednotka.

Akreditace: 

Školení není akreditováno, účastník obdrží doklad o účasti – Osvědčení.

Cena školení: 2 750 CZK (poplatek se hradí předem)

Přihlášení se: prosím, vyplňte online přihlášku. V případě otázek ohledně organizace školení nás kontaktujte na telefonním čísle +420 607 881 208 nebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk.

Pro více informací k obsahové a odborné stránce školení kontaktujte paní lektorku Dagmar Mega na telefonním čísle + 420 605 273 426 nebo na dagmar.mega@3lobit.sk

Maximální počet účastníků: 12 (minimální počet účastníků: 6)

* * * * *

Školení vede: Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu se věnuje od roku 2009, kdy postupně v její mateřské organizaci – Akropolis v Uherském Hradišti – vznikl komplex tří Snoezelen místností, kde vede programy pro osoby s postižením, jakož i běžnou populaci – rodiče s dětmi, skupiny dětí z mateřských i základních škol i seniory. Zkušenosti získala převážně ve Velké Británii na odborných stážích a dalších konferencích a workshopech. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, působí jako lektor, poradce a metodik v oblasti smyslového vnímání, rozvoje kognitivních funkcí, inkluze a soft skills. Při terapeutické práci vychází z principů adleriánskej psychologie. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – obor filozofie a germanistika s doplněním pedagogického minima pro výuku němčiny a základů společenských věd.


Úhrada školení

Cena školení se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany 3lobit, o.z. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum školení a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.

Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník ze školení více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání školení, vracíme 100% účastnického poplatku.

Odhlásí-li se účastník ze školení méně než 7 dní před datem konání školení, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na jeho/její místo nastoupí jeden z dalších zájemců z čekací listiny, jinak účastnický poplatek nevracíme. Zájemce (a jeho/její platbu) je však možné přesunout do v pořadí následujícího školení v případě, že je k dispozici volné místo.