Skip to main content

SNOEZELEN 3 – STRUKTUROVANÉ (TEMATICKÉ) SNOEZELEN JEDNOTKY A PRAKTICKÉ INSPIRACE PRO SNOEZELEN

Školení je zaměřeno na prohloubení znalostí pro absolventy úvodního a praktického kurzu Snoezelen.

Přihláška na školení

Název školení:

Strukturované (tematické) Snoezelen jednotky a praktické inspirace pro Snoezelen

Forma školení:

Vzhledem k přetrvávání karanténních a restriktivních opatření spojených s Corona virem Vám nabízíme alternativu našeho prezenčního školení ve formě on-line semináře (webinář).

On-line webinář se uskuteční (na platformě ZOOM, instrukce k přihlášení v případě zájmu zašleme) v trvání 2 x 4 vyučovací hodiny (1 vyučovací hodina = 45 min) ve dnech:

5. února od 13:00 do 16:30 a 

6. února od 9:00 do 12:30 

s video ukázkami práce.

Pro koho je školení určeno:

Školení je určeno pedagogickým a odborným zaměstnancům školních zařízení, zaměstnancům zařízení sociálních služeb, jiným pracovníkům pomáhajících profesí, případně dalším zájemcům.

Podmínky účasti na školení:

Absolvování úvodního školení “Úvod do práce v multismyslovém prostředí” a praktického školení “Specifika práce v multismyslovém prostředí – Snoezelen v praxi”, případně jiné ekvivaletní školení k dané problematice.

Obsahová náplň školení:

Školení je zaměřeno na prohloubení nabytých teoretických znalostí a osvojení si dalších praktických dovedností potřebných pro vytváření strukturovaných jednotek pro cílové skupiny se střednou až lehkou mírou postižení a pro práci i s lidmi bez postižení nebo se specifickými poruchami. Může jít o práci s jednotlivcem nebo se skupinou. Účastník si prohloubí znalosti a dovednosti při práci s tématy, které můžeme využívat pro stimulaci jednotlivých smyslů, jaké pomůcky a techniky lze využít. Získá přehled o volbě témat pro různé věkové i cílové skupiny, o skupinové dynamice, jak nastavit cíle v rámci Snoezelen jednotek s terapeutickým a pedagogicko-podpůrným zaměřením, a pod.. Účastník si v rámci cvičení navrhne vlastní tematickou Snoezelen jednotku, ke které získá zpětnou vazbu.

Akreditace: 

Školení není akreditováno, účastník obdrží doklad o účasti – Osvědčení.

Cena školení: 2 750 CZK (poplatek se hradí předem)

Přihlášení se: prosím, vyplňte online přihlášku. V případě otázek ohledně organizace školení nás kontaktujte na telefonním čísle +420 607 881 208 nebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk.

Pro více informací k obsahové a odborné stránce školení kontaktujte paní lektorku Dagmar Mega na telefonním čísle + 420 605 273 426 nebo na dagmar.mega@3lobit.sk

Maximální počet účastníků: 12 (minimální počet účastníků: 6)

* * * * *

Školení vede: Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu se věnuje od roku 2009, kdy postupně v její mateřské organizaci – Akropolis v Uherském Hradišti – vznikl komplex tří Snoezelen místností, kde vede programy pro osoby s postižením, jakož i běžnou populaci – rodiče s dětmi, skupiny dětí z mateřských i základních škol i seniory. Zkušenosti získala převážně ve Velké Británii na odborných stážích a dalších konferencích a workshopech. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, působí jako lektor, poradce a metodik v oblasti smyslového vnímání, rozvoje kognitivních funkcí, inkluze a soft skills. Při terapeutické práci vychází z principů adleriánskej psychologie. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – obor filozofie a germanistika s doplněním pedagogického minima pro výuku němčiny a základů společenských věd.


Úhrada školení

Cena školení se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany 3lobit, o.z. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum školení a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.

Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník ze školení více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání školení, vracíme 100% účastnického poplatku.

Odhlásí-li se účastník ze školení méně než 7 dní před datem konání školení, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na jeho/její místo nastoupí jeden z dalších zájemců z čekací listiny, jinak účastnický poplatek nevracíme. Zájemce (a jeho/její platbu) je však možné přesunout do v pořadí následujícího školení v případě, že je k dispozici volné místo.