Skip to main content

Seniorville Jablonové pri Bratislave

V zařízení Seniorville Jablonové poskytujeme komplexní služby už od roku 2006. Služby poskytujeme ve velkoryse řešené bezbariérové budově s rodinnou atmosférou. Každý pokoj (k dispozici jsou 1 – 2- a 3- lůžkové) je útulně zařízená a plně vybavená s vlastním sociálním zařízením a nemocničním informačním systémem na přivolání personálu. V areálu zařízení se nachází jídelna s vlastní kuchyní, rehabilitační místnost, dílny pro zájmové činnosti a terapie, vlastní kaplička s bohoslužbami, multifunkční společenská místnost s knihovnou, venkovní terasy s posezením a velká zahrada s altánkem. Vnitřní i venkovní prostory jsou 24 hodin denně monitorované kamerovým systémem. Zařízení představila Mgr. Lýdia Alföldyová – ředitelka Zařízení sociálních služeb Seniorville Jablonové.

Klienti

Díky kvalitním a profesionálním zdravotním službám dovedeme přijmout i:

 • klienty po cévní mozkové příhodě, po výměně bederního kloubu,
 • různé pooperační stavy vyžadující zdravotní rehabilitaci
 • kvadruparetické klienty
 • onkologické pacienty po léčbě
 • pacienty s permanentním katetrem
 • klienty s Alzheimerovou chorobou a různými typy demence

Snoezelen místnost

Snoezelen místnost jsme zřídili na podzim 2015 za účelem zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb. Přínos Snoezelen místnosti pro klienty vnímáme především ve zlepšení a udržení jejich přiměřeného emočního naladění, stimulace komunikace a kognitivního nastavení a pro klienty s různými typy a projevy demence. Prostředí Snoezelenu také snižuje agresivitu a zlepšuje náladu.  

Využíváni Snoezelen místnosti

Snoezelen místnost využíváme k pravidelným individuálním pobytům klientů za účelem relaxace klientů a realizace individuální muzikoterapie, aromaterapie a reminiscenční terapie.  

Snoezelen pravidelně využívají i klienti ze specializovaného oddělení Alzheimer Home Avalon. Toto stimulující prostředí pomáhá lidem s Alzheimerovou chorobou najít vnitřní rovnováhu a klid.  Tento účinek umocňuje i meditace s dechovým cvičením a individuální rozhovory s prvky validace a reminiscence.

Vybavení místnosti

Ve Snoezelen místnosti máme k dispozici:

 • relaxační křesla
 • vibrační křeslo
 • aromadifuzér
 • bublinkový vodní válec
 • optická vlákna
 • HiFi věž
 • hvězdné nebe
 • optický a vibrační polštář
 • interaktivní ovládač
 • space projektor s olejovými kotouči.

Kontakt

ředitelka zařízení: Mgr. Lýdia Alföldyová
tel. č.: +421 2 324 10 301 
email: riaditel.svj@seniorville.eu
www.seniorville.sk