Skip to main content

SDÍLENÍ PRAXE SNOEZELEN

Rozšiřující školení k problematice Snoezelen zaměřené na prohloubení znalostí pro absolventy úvodního kurzu Snoezelen.

Přihláška na školení

Název webináře:

Sdílení praxe Snoezelen

Termín webináře:

1.11.2021 v čase 13:30 – 16:45 (s 15 minutovou přestávkou)

Webinář se uskuteční na platformě ZOOM v rozsahu 4 vyučovací hodiny (1 vyučovací hodina = 45 min)

Pro koho je webinář určen:

Webinář je určen pedagogickým a odborným zaměstnancům školních zařízení, pracovníkům zařízení sociálních služeb, jiným pracovníkům pomáhajících profesí, případně dalším zájemcům.

Podmínky účasti na školení:

Absolvování úvodního školení “SNOEZELEN 1 – Úvod do práce v multismyslovém prostředí”, nebo “Teorie práce v multisenzorickém prostředí”, případně jiného ekvivaletního úvodního školení k dané problematice.

Obsahová náplň webináře:

  • představení, zmapování potřeb účastníků
  • stručné shrnutí základních principů přístupu Snoezelen
  • komentované videoukázky práce s klienty ve Snoezelen, využití pomůcek, možnosti úprav dle potřeb klientů s jinými preferencemi, co funguje a co dělat, když něco nefunguje
  • prostor na otázky, odpovědi, diskuzi a sdílení.

Na školení Sdílení praxe Snoezelen navazují následující kurzy:

  • SNOEZELEN 2– Specifika práce v multisenzorickém prostředí (Snoezelen) – Snoezelen v praxi, který klade důraz na praktické ukázky práce v multisenzorickém prostředí. Zájemcům doporučujeme absolvovat obě školení, úvodní i návaznou přípravu se širší paletou praktických ukázek tematických Snoezelen jednotek.
  • SNOEZELEN 3 – Strukturované (tématické) Snoezelen jednotky a praktické inspirace pro Snoezelen, který klade důraz na vytváření strukturovaných jednotek Snoezelen pro cílové skupiny se střední až lehkou mírou postižení a pro práci s lidmi bez postižení (nebo se specifickými poruchami) a to formou praktických a zážitkových ukázek a prostřednictvím videí.
  • SNOEZELEN 3 – Snoezelen s osobami s MP a VMP, který je orientovaný výhradně na práci s osobami s mentálním a vícenásobním postižením.
  • SNOEZELEN 3 – Zážitkový workshop Snoezelen a nácvik technik, s cílem upevnit znalosti z predchozích kurzů, rozšířit schopnosti k vedení klienta při aktivitách Snoezelenu, pro různé cílové skupiny, nácviku vedení aktivity ve Snoezelen ve skupinkách.

Akreditace: 

Školení není akreditováno, účastník obdrží doklad o účasti – Osvědčení.

Cena školení: 1 050 CZK (poplatek se hradí předem)

Přihlášení se: prosím, vyplňte online přihlášku. V případě otázek ohledně organizace nás kontaktujte na telefonním čísle +420 607 881 208 nebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk.

Pro více informací k obsahové a odborné stránce webináře kontaktujte paní lektorku Dagmar Mega na telefonním čísle + 420 605 273 426 nebo na dagmar.mega@3lobit.sk

Maximální počet účastníků: 20 (minimální počet účastníků: 8)

* * * * *

Webinář vede: Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu se věnuje od roku 2009, kdy postupně v její mateřské organizaci – Akropolis v Uherském Hradišti – vznikl komplex tří Snoezelen místností, kde vede programy pro osoby s postižením, jakož i běžnou populaci – rodiče s dětmi, skupiny dětí z mateřských i základních škol i seniory. Zkušenosti získala převážně ve Velké Británii na odborných stážích a dalších konferencích a workshopech. Věnuje se dalšímu vzdělávání dospělých, působí jako lektor, poradce a metodik v oblasti smyslového vnímání, rozvoje kognitivních funkcí, inkluze a soft skills. Při terapeutické práci vychází z principů adleriánskej psychologie. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – obor filozofie a germanistika s doplněním pedagogického minima pro výuku němčiny a základů společenských věd.


Úhrada školení/webináře

Cena školení/webináře se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany 3lobit, o.z. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum školení/webináře a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.

Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání školení/webináře, vracíme 100% účastnického poplatku.

Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře méně než 7 dní před datem konání školení/webináře, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na jeho/její místo nastoupí jeden z dalších zájemců z čekací listiny, jinak účastnický poplatek nevracíme. Zájemce (a jeho/její platbu) je však možné přesunout do v pořadí následujícího školení/webináře v případě, že je k dispozici volné místo.