Skip to main content

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze

Domov Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Kapacita naší služby je 163 osob. Nabízíme dva druhy sociálních služeb, a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. V naší organizaci se plošně snažíme uplatňovat ve vztahu ke klientům přístup zaměřený na člověka. Zařízení představila Mgr. Jana Biňovcová, koordinátor terapeutické a duchovní péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze.

Klienti

Domov Sulická podporuje lidi, jejichž sociální začlenění je ztížené z důvodu jejich zdravotního postižení, aby byli platnou součástí ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žili způsobem, který je ve společnosti běžný.  Cílovou skupinou jsou tedy osoby s mentálním či kombinovaným postižením od tří let věku, horní věková hranice není stanovena.

Snoezelen místnost

Relaxační místnost máme v našem Domově již od roku 2015. Pro nás je využívání této místnosti nedílnou a důležitou součástí kvalitní péče o naše uživatele.

Využívání Snoezelenu

Naši místnost Snoezelen se snažíme využívat v tom nejširším spektru možných intervencí. Tedy nejen pro relaxaci, která je velmi důležitá, ale i jako místo vzájemného setkání, prostor důvěry a bezpečí, zklidnění a uvolnění. Probíhají zde terapeutické aktivity – někdy hodiny muzikoterapie, taneční terapie či dramaterapie – využíváme koncept bazální stimulace, probíhá zde pedagogická podpora, zážitkové hodiny a rozhovory.

Výsledky

Snoezelen je místo, kde se zastaví čas. Pokud se opravdu podaří, že jak klient, tak pracovník zanechají své každodenní starosti ještě přede dveřmi, stává se tento prostor opravdovým místem odpočinku nejen fyzickým, ale také psychickým. Klient zde zažívá pocit výjimečnosti, ví, že zde pracovník bude jen pro něj, má na něj čas, nikam se nespěchá. Můžeme zde daleko víc vnímat klientovi potřeby a projevy.

Vybavení místnosti

Naše místnost je velká a bílá, proto i možnosti jsou variabilnější. Určitě jsme se snažili místnost vybavit tak, aby byla adekvátní pro všechny naše klienty. Místnost obsahuje:

 • Bublinkový válec
 • Nástěnné panely s aktivitami
 • Bílé houpací závěsné křeslo (list)
 • Hudební panel
 • Optická vlákna
 • Hvězdný strop
 • Space projektor
 • Vodní postel
 • Aromadifuzér
 • Zrdcadlová koule
 • Lampa z optických vláken
 • Projektor
 • Domácí kino
 • Vibrační polštáře
 • Masážní pomůcky
 • Měkký nábytek

Kontakt

Mgr. Jana Biňovcová, koordinátor terapeutické a duchovní péče

binovcova@dozp-sulicka.cz