Skip to main content

Centrum Svetielko Bratislava

Jsme regeneračně-terapeutické centrum, ve kterém poskytujeme komplexní péči o hendikepované děti a o děti s vícenásobným postižením, což rodiče ubírá nutnost cestovat za různými terapiemi na různá místa. Poskytujeme zdravotní rehabilitaci, terapie na podporu fyzických i mentálních dovedností (Biofeedback, kraniosakrální terapie, Snoezelen, sluchová stimulace, podpůrná terapie oxygenoterapie a tepelné zábaly), speciální vzdělávání, sociální péči a v neposledním řadě realizujeme komunitní volnočasové aktivity či charitativní akcie. Centrum Svetielko představila Mgr. Alžbeta Horváthová – vedoucí pobočky v Bratislavě.

Během terapií přistupujeme ke každému klientovi individuálně. Průběh terapií určujeme vždy na základě vstupní konzultace a přizpůsobujeme je tak, aby byly co nejefektivnější, kreativní a přiměřeně náročné vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta.

Klienti

Cílovou skupinou naší práce jsou děti a mládež s hendikepem a vícenásobným postižením. Jsou to převážně klienti s DMO, genetickými poruchami či s různými syndromy.

Snoezelen místnost

Snoezelen místnost jsme plánovali zřídit už během realizace otevření pobočky v Bratislavě, v průběhu roku 2016. Snoezelen místnost je i součástí našich poboček v Prešově a Trenčíně a máme za to, že zmiňovaná místnost je mezi klienty nejoblíbenější.

Využívání Snoezelen místnosti

Místnost využívají všichni naši klienti za přítomnosti terapeuta. Děti, které se nacházejí v denní ošetřovatelské péči, mají pobyt ve Snoezelen místnosti 1x týdně. Naši externí klienti, kteří v našem zařízení absolvují krátkodobé rehabilitační pobyty v rozpětí 1 až 3 týdnů, mají pobyt ve Snoezelen místnosti zahrnutý v rámci terapie 2x do týdne. Snoezelen se proto v našem zařízení poskytuje především jako volnočasová aktivita, která slouží dítěti k uvolnění se po rehabilitačním cvičení. Dítě má možnost výběru, jaké pomůcky bude využívat a jaké činnosti se bude věnovat, vždy je to s doprovodem terapeuta, který dané činnosti připíše edukační nebo terapeutický smysl. Pokud to zdravotní stav klienta nedovoluje, celkový průběh pobytu ve Snoezelen místnosti je v rukou terapeuta.

Vybavení Snoezelen místnosti

V našem zařízení máme vytvořenou bílou místnost, proto většina komponentů je zvolena v bílé barvě. Mezi hlavní komponenty patří:

 • bublinkový válec
 • optická vlákna
 • projektor s obrázkovými kotouči
 • zrcadlová koule a hvězdná obloha
 • závěsné křeslo
 • UV světlo a stůl na zrakovou stimulaci
 • interaktivní pomůcky
 • ovládací panel k bublinkovému válci
 • interaktivní LED kostka
 • aromadifuzér
 • rádio
 • různé zvukové hudební nástroje
 • špeciálnopedagogické pomůcky na taktilní stimulaci
 • masážní pomůcky.

Výsledky v Snoezelen místnosti

Pracujeme podle individuálních potřeb našich klientů, kdy se zaměřujeme na konkrétní cíl. Samotným cílem může byť rozvoj komunikačních dovedností, smyslová stimulace, uvolnění nahromaděného napětí, snížení agresivních projevů chování, koordinace ruka-oko, chápání vztahu mezi příčinou a následkem nebo relaxace. Pobyt v místnosti do velké míry pomáhá všem našim dětským klientům, a to už jen samotnou kouzelnou atmosférou, která je velkým motivačním faktorem v jejich pokroku – psychickém, fyzickém, emocionálním a mentálním. U naší 2,5leté klientky, která je v denní ošetřovatelské péči, se už po několika pobytech ve Snoezelen místnosti daly pozorovat výrazné pokroky v oblasti hrubé motoriky (postavení se), kde hlavním facilitujícím prvkem byly právě multisenzorické pomůcky jako LED kostka nebo bublinkový válec.

Kontakt

Mgr. Alžbeta Horváthová, vedoucí pobočky
email: svetielko.ba@gmail.com
Více informací najdete na: www.centrumsvetielko.sk